KONTAKTINĖ FORMA

Prisegti bylą Prisegti
Siųsti
Norite prisijungti prie mūsų? 
Kviečiame prisijungti prie mūsų kolektyvo.

Sveikata ir sauga

Darbo sauga - vienas iš svarbiausių Anionas prioritetų. Mūsų tikslas - stiprinti darbuotojų sąmoningumą sveikatos ir saugos klausimais.

Anionas suvokia, kad specialių darbo rūbų ir saugos priemonių suteikimas, savalaikis instruktažų pravedimas darbuotojams ir visapusiška kontrolė negarantuoja darbų saugos pavojų išvengimo. Manome, kad kiekvienas darbuotojas pirmiausia turi suvokti savo atliekamo darbo specifiškumą ir joje slypinčius pavojus, prisiimti asmeninę atsakomybę už savo paties sveikatą ir saugą. Tai įmanoma pasiekti tik per savo mąstymo ir elgesio pokyčius.

Tik veikdami kartu išvengsime skaudžių nelaimingų atsitikimų įmonėse padarinių!